Boek een terrein

Huishoudelijk reglement – Grensoverschrijdende gedrag

Grensoverschrijdend gedrag
Grensoverschrijdend gedrag is iets wat binnen onze club niet kan en niet getolereerd wordt. Mocht je hier op eender welke manier toch mee in aanraking komen, weet dan dat we een policy hierover hanteren om hier mee om te gaan. Je kan deze policy hieronder nalezen en downloaden.
Lidmaatschap
• Het lidmaatschap geldt voor één volledig seizoen (zomer of winter) en vanaf de aanvaarding van de inschrijving door het bestuur. Tennis wordt enkel in het zomerseizoen gespeeld (april t/m september), padel heeft een zomerseizoen (april t/m september) en een winterseizoen (oktober t/m maart)
• Je bent pas lid na ontvangst van de betaling van je lidgeld
• Leden die hun lidmaatschap verlengen, behouden hun login voor het reservatiesysteem van Tennis Vlaanderen
• Elk lid verklaart zich automatisch akkoord met het clubreglement
• Het bedrag van de lidgelden wordt jaarlijks door het bestuur bepaald vóór de eerste inschrijvingsdag van het seizoen
Kleding en gedrag
• De leden die in regel zijn met de betaling van hun lidgeld voor het lopende seizoen, hebben toegang tot de tennis-/padelterreinen en de kleedkamers/doucheruimtes
• Op alle terreinen is het dragen van reglementaire sportkleding en aangepast schoeisel verplicht
• De leden, genodigden en alle begeleidende personen dienen zich steeds beleefd en hoffelijk te gedragen en dragen ertoe bij dat de terreinen, de kleedkamers, douches en toiletten netjes blijven en dat er geen afval rondslingert
• Er wordt niet gerookt op de terreinen of in het clubhuis, de kleedkamers, de douches en de toiletten
• Huisdieren zijn niet toegelaten op de terreinen
Reservaties tijdens het zomerseizoen
De leden kunnen een terrein reserveren via de online reservatiemodule van Tennis Vlaanderen, te bereiken via onze website
Voorrangsregeling bij reservering van de terreinen :
• Interclub
• Clubactiviteiten en tornooien
• Lessen en sportkampen (niet in prime-time uren)
Tennislessen
• Jeugd en volwassenen kunnen individueel of in groep lessen volgen.
• Wanneer een les niet kan doorgaan door afwezigheid van het lid, wordt de les steeds volledig aangerekend
Verzekering en aansprakelijkheid
• Elk lid dat bij Kenta aangesloten is, valt automatisch onder de door Tennis Vlaanderen/Padel Vlaanderen afgesloten polis “sportongevallen”. Deze verzekering dekt de burgerlijke aansprakelijkheid, evenals het risico van persoonlijke ongevallen, zowel op als rond de terreinen en tijdens de periode van inschrijving. Deze verzekering dekt je ook als medewerker aan activiteiten, georganiseerd door Kenta
• Bij een ongeval, zelfs op verplaatsing, dient men onmiddellijk de secretaris van de club te verwittigen
• De club kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen of voor verlies of diefstal van bezittingen van leden of bezoekers tijdens hun aanwezigheid op de club
Elke persoon die zich op de gehele site van Kenta bevindt, wordt geacht het huishoudelijk reglement te kennen en na te leven.
Kenta VZW
Paddestraat 40
BE-9340 Lede
info@kentalede.be // +32499706274
BE0831.814.986

Grensoverschrijdend gedrag
• We respecteren de grenzen van elkaar (privacy) en bewaken onze eigen grenzen (assertiviteit). We mengen ons dus niet onnodig in het persoonlijke leven van de andere en we maken indien nodig naar de andere toe duidelijk wat voor ons als persoon wel of niet kan
• We onthouden ons van grensoverschrijdend gedrag. Dit is elke vorm van ongewenst gedrag dat de persoonlijke grenzen van de andere overschrijdt en door de persoon die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren. Het is elke vorm van gedrag of toenadering, in verbale, non-verbale, digitale of fysieke zin, die als doel of als gevolg heeft de waardigheid van de persoon aan te tasten In het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende, sociaal onveilige of kwetsende situatie wordt gecreëerd, waaronder ongewenst seksueel gedrag en misbruik, discriminatie, pesten en mishandeling.
• We onthouden ons in het bijzonder van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dergelijk gedrag kan verschillende gradaties aannemen, van ongepaste lichamelijke of seksueel getinte aandacht of opmerkingen, over ongepaste aanrakingen, grooming (kinderlokken) en sexting (seksueel getinte inhoud sms- en sociale mediaberichten) tot voyeurisme, stalking, aanranding of verkrachting. We misbruiken ook onze positie (bijvb. als trainer, official, verantwoordelijke, …) niet om persoonlijke grenzen te kunnen overschrijden.
• Grensoverschrijdend gedrag is elke vorm van ongewenst gedrag die jouw persoonlijke grenzen overschrijdt. Dit is uiteraard subjectief en persoonlijk. Voor een stuk is het ook cultureel of maatschappelijk bepaald. Wat voor jou niet aanvaardbaar is, kan dat wel zijn voor anderen. Probeer steeds duidelijk te maken wat voor jou wel of niet kan, om misverstanden te vermijden. Meestal gaat het om pesten, ongewenst seksueel gedrag of geweld, maar eigenlijk komt elke vorm van ongewenst gedrag in aanmerking: intimidatie, stalking, discriminatie, chantage … Meldpunten Melden kan steeds anoniem, zowel bij de overheid als bij Tennis Vlaanderen.
De mogelijke meldpunten zijn:
• Peter of Nicky in de club
• Je huisarts of de lokale politie (www.lokalepolitie.be) of tel. 101;
• De Vlaamse hulplijn: www.1712.be of tel. 1712;
• Tennis Vlaanderen – topsport: 03/828.98.87, topsportcentrum@tennisvlaanderen.be
We nemen alle meldingen serieus en behandelen deze in alle discretie en objectiviteit. We zoeken samen naar de beste oplossing. Er worden geen stappen ondernomen zonder uitdrukkelijke toestemming